Kopen en verkopen van katten

Is het toegestaan om een kat te kopen? en geldt dat ook voor andere dieren?

Wat zijn de regels betreffende het verkopen en kopen van katten?

Alle lof is aan Allah.

De meerderheid van de geleerden zijn van mening dat het verkopen van katten is toegestaan. Er zijn ook geleerden die van mening zijn dat het niet toegestaan is om katten te verkopen.

De mening van de geleerden die zeggen dat het niet toegestaan is om katten te verkopen, is de meest correcte mening. De profeet (vrede zij met hem) is daar heel erg duidelijk in geweest. Hij (vrede zij met hem) heeft het de mensheid verboden om katten te verkopen. En er is niets dat het tegendeel bewezen heeft.

Muslim (1569) overleverde dat Abu’l-Zubayr zei: “Ik vroeg Jaabir om de prijs van honden en katten.” Jaabir antwoordde me: "De profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat niet te doen (het verkopen ervan).”

abu Dawoed (3479) en Al-Tirmidhi (1279) hebben overgeleverd dat Jaabir Ibn ‘Abd-Allaah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood de prijs van honden en katten.” Dit is geclassificeerd als sahih (authentiek) door Al-Albaani in Sahih abi Dawoed.

Sommige geleerden zijn van mening dat deze ahadith (overleveringen) zwak zijn, maar hun visie hierop wordt afgewezen. Al-Nawawie heeft gezegd in Al-Majmoo’ (9/269): “Wat Al-Khattaabi en Ibn Al-Mundhir hebben gezegd over dat de ahadith (overleveringen) zwak zijn, is een fout die door henzelf is gemaakt. Want de ahadith in Sahih Muslim heeft een Sahih Isnaad (perfect authentieke overlevering).” Einde citaat.

Al-Bayhaqi zegt in Al-Sunan (6/18) ook de mening te weerleggen van de meerderheid van de geleerden: sommige geleerden interpreteerden de ahadith (overleveringen) op deze manier: de katten die in het wild leven en niet gevangen kunnen worden. Andere geleerden beweren dat deze ahadith (overleveringen) in het begin van het islamitisch tijdperk moeten worden toegepast, toen de kat nog als een onzuiver dier werd gezien. Maar toen er werd geoordeeld dat het eten en het water puur was (wat de kat at en dronk), toen werd het wel toegestaan om ze te verkopen. Er is geen duidelijk bewijs voor deze twee standpunten! Einde citaat.

Ibn Al-Qayyim heeft verklaard dat het verkopen van katten duidelijk niet is toegestaan. Dit staat in Zaad Al-Ma’aad (5/773). Hierin heeft hij ook gezegd: “Dit is ook in een fatwa verklaard/uitgesproken door abu Hurayrah (moge Allah tevreden over hem zijn).”

Het is dus niet toegestaan om katten, honden, apen of andere carnivoren (vleesetende dieren) met (gif)tanden te verkopen, omdat de profeet (vrede zij met hem) het ons heeft verboden en ontmoedigd heeft.  Het is ook een vorm van geldverspilling. Onze profeet (vrede zij met hem) heeft het verspillen van geld ook verboden.

En Allah is alwetend.