Wat is fitrah?

Wat is de betekenis van het woord fitrah? en wat houdt het eigenlijk in?

Wat betekent fitrah?

Alle lof is aan Allah.

Al-Tabari (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd in zijn Tafsier: "Fitrah: De dien (geloof) van Allah." Al-Tabari's tafsier (commentaar) van de aya (interpretatie van de betekenis): "[de duivel zei] '…en ik zal hen bevelen de schepping van Allah te veranderen.'" [al-Nisa' 4:119]

Met betrekking tot de aya (interpretatie van de betekenis), "Wend dan jouw aangezicht (O Mohammed) naar de godsdienst als een Hanîf. Volg de natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet." [al-Roem 30:30], het werd vermeld door sommige geleerden van de tafsier dat de zin "de natuurlijke aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft" het ontwerp volgens welke Allah de mens heeft geschapen betekent.

Dit woord (fitrah) werd ook vermeld in de hadith overgeleverd door abu Hurayrah die heeft gezegd: "De boodschapper van Allah (vrede met zij hem) heeft gezegd: 'Vijf dingen zijn deel van de fitrah: het verwijderen van schaamhaar, besnijdenis, het bijknippen van de snor, de okselharen wegplukken, en de nagels bijknippen." (overgeleverd door al-jamaa'ah)

Wat ermee wordt bedoelt is dat deze vijf dingen deel van de fitrah zijn.Wanneer zij worden gedaan, is dit in overeenstemming tot het natuurlijke patroon waarop Allah de mens geschapen heeft. Hij drong hen aan om dat te volgen, zodat ze beter zouden zijn. Dit is de oude soennah (weg) die is gevolgd door alle profeten en die werd opgelegd door alle wetten die zij meebrachten. Het is een natuurlijke en aangeboren manier. (Al-Shawkaani, Nayl al-Awtaar, Baab Sunan al-Fitrah).

Bewerkt en vertaald via islamqa