De dood wensen wegens groot verdriet of …

Mag je als je het heel erg moeiljk hebt Allah vragen om je dood te laten gaan?

Ik heb grote problemen op mijn werk en in mijn sociale leven. Is het toegestaan om mezelf dood te wensen?

Alle lof is aan Allah.

Jouw situatie is zoals beschreven door een dichter: "Als de dood te koop was, zou ik hem kopen. Dit leven is iets waarin niks goed is."

Het is echter niet toegestaan voor een gelovige om de dood te wensen. Als hij iets te zeggen heeft, laat hem dan deze dua reciteren die is overgeleverd voor dit soort zaken:

De profeet (vrede zij met hem) zei: Laat niemand van jullie de dood wensen omdat hem schade is berokkend. Als hij iets moet wensen, laat hem dan zeggen: “O Allah, laat me leven zolang het leven goed voor me is en laat mij sterven wanneer het goed voor me is."(Overgeleverd door Al Bukhari (al Fath, 11/154)

Van al Eemaan bi' Qada wa' Qadar door Mohammed ibn Ibrahiem al Hamad, p 159

Bewerkt en vertaald via islamqa