Het paradijs

Datgene wat er in het paradijs ligt te wachten op haar bewoners.

Een omschrijving van het paradijs; voor wie is het bestemd en wat zal daarin te vinden zijn voor haar bewoners?

Het leven verlangt ontzettend veel inspanningen van een persoon, zodanig dat mensen niet eens tijd meer hebben voor zichzelf. Je merkt dit fenomeen al bij het minder zien van jouw vrienden, broeders en/of familieleden. Een ieder voelt een bepaalde sociale druk om te presteren, op het niveau van werk, school, omgeving of gezin. Deze prestatiedruk is fijn om jezelf te ontwikkelen, maar wanneer deze druk van buitenaf is opgelegd en er geen beloning tegenover staat, rest de vraag; Waar doe ik het nu allemaal voor en is dit het wel waard?

Voor de één wordt het leven als zwaar ervaren, terwijl een ander die soortgelijke werkzaamheden verricht heel positief naar het leven kijkt. Als we spreken in termen van geluk, kan enkel een gelovige rust ondervinden in het verrichten van daden waar geen (fysieke) beloning tegenover staat. En zelfs dan is het moeilijk, maar hetgeen wat de gelovige staande houdt is de uiteindelijke beloning van het paradijs en de ontmoeting met zijn Heer!

Voor vele mensen geldt dat we constant opzoek zijn naar erkenning voor wie we zijn. Voor elke goede daad of woord verwachten we erkenning en zijn we opzoek naar een bevestiging van anderen. Zullen ze het zien dat ik naar de kapper ben geweest? Kom ik ‘raar’ over als ik dat zeg? Wat zullen ze wel niet van me vinden? Veel van deze scenario’s zorgen ervoor dat een persoon niet zichzelf kan zijn zoals hij graag zou willen zijn.

Vaak zien we dat mensen voortdurend bezig zijn met het vervullen van (hoge) verwachtingen van anderen. Denk hierbij aan het schoonheidsideaal vanuit de media, de sociale druk van vrienden en omgeving en de sociaal wenselijke antwoorden die hier het gevolg van zijn. Dit allemaal, omdat we bang zijn om een misstap te maken, waardoor we mogelijk buiten de boot vallen en niet meer als volwaardig geaccepteerd worden.

Als gelovige, vertrouwend op de beloning van de Almachtige Schepper hoeft een persoon zich niet druk te maken over de immens hoge verwachtingen van anderen. Allah stelt duidelijk in de Koran dat niemand belast wordt boven zijn vermogen (Koran, hoofdstuk 2:286). Dit betekent dat Allah nooit, meer van zijn dienaren zal vragen, dan wat zij aankunnen.

De Schepper van alle gunsten vraagt ons slechts om alleen Hem te erkennen als de Almachtige Schepper. Als licht bedankje hiervoor, bidt de moslim slechts 5 keer per dag. Zouden we Hem echt dankbaar willen zijn, dan zouden we zoals de profeten en vrome voorgangers gewend waren te doen, de hele nacht moeten bidden uit pure liefde voor Hem, zijn gunsten en zijn belofte.

Het is voor een persoon makkelijker om de tevredenheid van Allah te verkrijgen dan de tevredenheid van mensen. Wij mensen zijn slechts beperkt in het steunen en helpen van anderen en ons geduld raakt snel op. Allah daarentegen is de vriend en helper van de gelovige en leert ons in de Koran dat de goede daden van de mens, de slechte daden uitwissen.

Als een persoon vertrouwt op zijn Heer en zijn best doet om goede daden te verrichten dan zal hij daar een flinke beloning voor krijgen. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan, vanwege het feit wij mensen graag iets visueel of tastbaar als beloning wensen. Voor een ware gelovige die Allah veelvuldig gedenkt, Zijn schone Namen uitspreekt en zijn best doet, wordt het vertrouwen op Allah met de dag sterker.

Door dit vertrouwen op Allah te versterken zal een persoon vele gunsten en spirituele rust verkrijgen, die de uiteindelijke beloning van het paradijs dichterbij brengen, waardoor men het paradijs al lichtjes kan proeven. Zonder het maar ooit gezien te hebben.

En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godvrezende.

Koran, hoofdstuk 3:133

De vraag waar het leven allemaal om draait en waar een persoon zich dagelijks voor moet inzetten kent geen ander doel dan een eeuwig verblijf in het paradijs die Allah gereed heeft gemaakt voor de weldoeners. De weldoeners zijn degene die giften uitgeven in goede en slechte tijden. Wanneer zij de fout ingaan, direct vergeving vragen en Allah smeken om hun harten te reinigen, hun zondes te doen vergeven en hun goede daden te doen laten toenemen. Zoals het principe geldt wie goed doet, goed ontmoet.

Zo vertelt Allah ons in hoofdstuk 18:30 dat Hij de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren zal doen gaan. Iedereen wordt dus beloond voor wat hij aan goede daden verricht. De uiteindelijke beloning is het paradijs! En eenieder zou moeten streven naar het hoogste niveau en de beste beloning.

Zij zijn degenen voor wie er de Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) zijn, waar onder door de rivieren stromen, zij zullen er in versierd worden met kettingen van goud en zij dragen groene gewaden van zijde en brokaat, er in leunend op kussens. De beste beloning en de beste verblijfplaats!

Koran, hoofdstuk 18:31

Gekeken naar de vraag ‘Waar doe ik het nu allemaal voor en is dit het wel waard?’ kan er met zekerheid gezegd worden dat de beloning, de tevredenheid en de belofte bij Allah is. Allah zal tegen zijn succesvolle dienaren zeggen

Dit is het paradijs dat jullie hebben beërfd wegens wat jullie plachten te doen.

Koran, hoofdstuk 7:43

Er is geen mooiere plek dan het paradijs. Het is een prachtige plek waar rivieren van melk, wijn en honing waarvan de smaak onveranderd blijft. De mensen die erin verblijven, zullen stralende gezichten hebben van geluk. Het is een plek die Allah uitverkoren heeft voor de gelovigen. En, zoals te lezen in hoofdstuk 32:17 van de Koran, geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als beloning voor wat zij gewoon waren om te doen..

Allah verteld ons dat het een plek is wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord en dat het boven de mooiste verbeelding en voorstellingsvermogen van het menselijke verstand gaat.

Mensen zullen in het paradijs comfortabel achterover leunen op rustbanken gedecoreerd met goud. Paleizen ter beschikking met parels en diamanten als kiezelstenen en mooie tuinen waar onderdoor prachtige rivieren stromen. Probeer het je maar eens in te beelden, dat je op een klaarlichte dag, onder de schaduw van een boom, omringd met parels en diamanten uitkijkt naar een verkoelende waterval, waarvan de druppels jouw lichaam verfrissen en je verder wegzakt in jouw rustbank. Totaal ontspannen lig je daar, geen gezeur om je heen en iedereen van jouw geliefden is aan het genieten.

De harten zijn in complete harmonie met elkaar en Allah heeft alles wat in relatie staat tot haat in de harten weggenomen.

…(zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar.

Koran, hoofdstuk 15:47

Een ieder is een gast van Allah en zoals het spreekwoord geldt; ‘De gast is koning’, zal een ieder zijn eigen koninkrijk bezitten. Mensen zullen in overvloed kunnen proeven van de beste vruchten en fruitsoorten. Deze vruchten zijn anders in smaak, zachter dan boter en zoeter dan honing.

De bewoners van het paradijs zullen in een fijne gelukkige omgeving zijn, waar hun geluk nooit meer opraakt. Telkens wanneer ze het mooiste van het paradijs hebben gezien, verrast hun Heer hen met nog meer pracht. Tot op het moment het licht niet meer opraakt en men straalt van de zonnegloed, komt het meest heldere en zuivere licht tevoorschijn. Dit is het moment waarop iedereen zich heeft verheugd. Allah neemt de sluier weg en verschijnt voor Zijn dienaren.

Bij het zien van Zijn helderheid, licht en mooie vertoon zullen de mensen versteld staan, hun gezichten zullen met schoonheid toenemen en iedereen zal onder de indruk blijven van Zijn licht.

Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien.

Koran, hoofdstuk 75:22