Prioriteiten stellen

Richt je op de basis vóór de vertakkingen.

Het praktiseren van de islam is zo breed dat het belangrijk is om te weten waar je mee zou moeten beginnen en waarmee je dit opvolgt.

Wanneer je moslim wordt, kies je er voor om je eerdere beslissingen in het leven te herroepen of deze op zijn minst opnieuw te overdenken. Je kiest er voor om je op jouw relatie met de Schepper te richten. Bij dit soort grote veranderingen in je leven, is het belangrijk dat je jezelf niet voorbij rent door te vervallen in overdrijving of extremiteit, of dat je gedesillusioneerd raakt en halverwege dit veranderingsproces opgeeft. De islam is een gematigde religie en jouw acties zullen daarmee in overeenstemming moeten raken. Allah zegt hierover in de Koran:

Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk.

Koran, hoofdstuk 2:143

Laten we gezamenlijk gaan kijken naar mogelijke prioriteiten in jouw ontwikkeling als moslim; Allereerst zullen we een basisregel opstellen voor onszelf. We doen dit op basis van een uitspraak van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zoals deze is overgeleverd door zijn geliefde vrouw ‘Aisha:

De meest geliefde daad bij Allah is een goede daad die met regelmaat en constantie wordt verricht, zelfs al is het slechts weinig.

Bukhari

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) geeft in deze uitspraak aan waar Allah het meest van houdt. Knoop dit concept in je oren: jouw ontwikkeling als moslim is het meest gebaat bij het nemen van kleine stapjes in de goede richting, waarbij je deze kleine stapjes vasthoudt over een lange periode van tijd. Gematigdheid, niet extremiteit, is de weg naar jouw gezonde ontwikkeling als moslim. Daarbij zul je soms een terugval hebben, maar dat is niet erg, dat is menselijk.

Wat uiteraard tot de goede daden behoort, is het opdoen van kennis. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt hierover:

Het zoeken naar kennis is een verplichting voor elke moslim.

Tirmidhi

En uiteraard geldt dit dus ook voor jou. Maar over wat voor kennis hebben we het hier? Het is logischerwijs niet mogelijk om 1430 jaar aan islamitische kennis binnen een dag in je op te nemen. Dus wanneer we het over nieuwe moslims hebben, dan gaat het wederom om prioriteiten stellen.

Ongetwijfeld heb je in jouw oorspronkelijke zoektocht naar God al wat informatie over de islam gevonden. Daarbij kwam je misschien wel de volgende lijstjes tegen: de islam heeft vijf zuilen (de getuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten tijdens de maand ramadan en de pelgrimstocht naar Mekka).

Verder ben je misschien de omschrijving van het geloof tegengekomen: imaan (geloof) bestaat uit het geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de laatste dag en het geloof in de voorbeschikking (zowel het goede als het kwade ervan).

Misschien ben je ook tegen gekomen dat je beloond wordt met het paradijs:

Degenen die geloven en goede werken verrichten.

Koran, hoofdstuk 2:25

Dat de essentie van moslim zijn is:

Zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden de shalat en geven de zakat en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper.

Koran, hoofdstuk 9:71

Bedenk voordat je hiermee aan de slag gaat: de eerste moslimgemeenschap had de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) 23 jaar bij zich om in alle rust en met alle overzicht de principes van de islam tot zich te nemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je als nieuwe moslim ook 23 jaar neemt om de moslim te worden die je wilt zijn, maar het betekent wel dat je de tijd moet nemen om de islam beter te leren kennen. Dus waar begin je? Laat uiteraard eerst die zaken weg, waarvan je zeker weet dat ze niet goed voor je zijn – drugs, alcohol, etc. – en vervolg dit met goede daden, de basis van de islam. Maar met welke goede daden kunnen we het beste beginnen?

Het heeft geen zin om je volledig in de islamitische wetskennis te storten als je niet weet wie Allah is, wie Zijn profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is of wanneer je de mensen niet of nauwelijks kunt begroeten met de vredesgroet (As-salaamoe ‘aleikoem| Vrede zij met jou). Het is misschien beter om je dus daarop te richten en daarbij je gebed te leren en er aan vast te houden!

In het gebed vind je de mogelijkheid om op veel verschillende manieren te groeien als mens en als moslim. De basis ligt in de vijf dagelijkse gebeden. Deze bestaan uit eenvoudig te volgen handelingen, smeekbeden en kleine stukjes Koranische tekst. Het is jouw dagelijkse contactpunt met jouw Heer. Het is jouw dagelijkse spirituele reiniging. Het is een rustpunt in de hectiek van het moderne bestaan.

Als je jezelf ergens op wilt richten na het uitspreken van jouw geloofsgetuigenis, dan is dat wel het gebed. Als je de vijf dagelijkse gebeden eenmaal onder de knie hebt, kun je deze weer uitbreiden met vrijwillige gebeden, met langere verzen uit de Koran, met meer smeekbeden in het Arabisch en/of Nederlands. Op die manier til je jezelf op natuurlijke wijze naar een hoger islamitisch bewustzijn.

Mocht je nu moeite hebben om het gebed in je eentje te leren, maak het jezelf dan gemakkelijk: zoek een moskee op bij jou in de buurt en verricht daar gezamenlijk met de gemeenschap jouw dagelijkse gebeden. Het zal even wennen zijn – er is soms sprake van een culturele en taalkundige barrière in de moskee – maar uiteindelijk zul je jezelf er thuis gaan voelen. Geloof me, we hebben het allemaal meegemaakt. Dus zet je schroom opzij, google ‘moskee + mijn woonplaats’ en ga op zoek.

Lukt dit nu niet, vraag dan gewoon of een andere moslim je op sleeptouw wil nemen. Mij heeft het ook geholpen dat een vriend van een vriend mij had meegenomen. Ik zag daardoor een moskee van binnen, ontmoette de mensen en besefte dat die culturele of talige verschillen niet van primair belang waren. Vervolgens duurde het dus wel even voordat ik begreep hoe alles ‘hoorde’ in de moskee. Maar wees geduldig, want ook dat komt wel goed.

Je kunt je uiteraard voorbereiden op het gebed door alvast wat boekjes over het islamitisch gebed door te nemen. Je kunt dan lezen over de wassing, smeekbeden, over het korte gebed dat plaats vindt als begroeting bij binnenkomst, over de gebedsoproep, het gezamenlijke gebed en ga zo maar door. Je kunt dat soort boekjes vinden in islamitische winkels maar ook online (bijvoorbeeld bij islamazon.nl of islamboeken.nl) of in de bibliotheek. Er zijn ook organisaties die je op weg kunnen helpen, bijvoorbeeld ikwilmoslimworden.nl, waaromislam.nl of het landelijk platform nieuwe moslims (lpnm.info).

Een aantal zaken waar je voor je bezoek eventueel rekening mee kunt houden zijn de volgende: de moskeeën scheiden meestal de mannen en de vrouwen, zodat er voor verschillende mensen ook vaak verschillende ingangen zijn. Daarnaast zul je in de moskee vooral op sokken lopen – iets om over na te denken m.b.t. hygiëne en voorkomen. Verder komen de mensen daar voor hun gebed, dus dan is het fijn als je ze niet afleidt met je verschijning. Probeer dus rekening te houden met je kleding, dat alles netjes en verzorgd is en niet op half elf hangt. Je bent per slot van rekening op bezoek in een huis van God!

Maar het is het waard, geloof me! Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

Het gebed van een persoon samen met de gemeenschap is twintig en zoveel rangen meer waard dan het gebed in zijn winkel of huis.

Muslim

Dat is toch mooi meegenomen in jouw leerproces!

Als je dit bezoek op de rails hebt, maak je vervolgens een planning waar in je deze gewenste ontwikkeling schetst. Houdt deze realistisch. Kijk kritisch naar jezelf en bedenk ook wat voor situaties en vrienden bij jou passen. Let goed op: ik zeg niet dat je al jouw moslimvrienden moet laten vallen als bakstenen. Zeker niet. Vriendschap tussen moslims en niet-moslims hoeft geen probleem te zijn. Dacht je echt dat Allah je zou laten trouwen met een christelijke of joodse vrouw, maar dat je geen vriendschap met haar zou kunnen onderhouden?

Houdt echter rekening met jezelf en jouw gekozen pad: wanneer sommigen van jouw vrienden gericht zijn op drank, drugs en er misschien een respectloze omgang met mensen van de andere sekse op nahouden, dan past dit niet bij jouw nieuw gekozen richting. Als je deze mensen wilt blijven zien, zorg dan voor een gezonde omgeving waar ze jou niet in mee kunnen slepen. Misschien kun jij hen zelf wél een mooie nieuwe richting bieden! Wees je in ieder geval bewust van de verschillen en van jouw keuze voor islam. Vrienden vormen ook mede jouw karakter en het is moeilijk omgaan met mensen die niet houden van hetzelfde als waar jij van houdt.

Abu Musa al Ash’arie overleverde dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ooit zei:

Voorwaar, de gelijkenis tussen de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders als die tussen degene die musk (parfum) heeft en degene die in een oven blaast. Degene die musk heeft, geeft je er misschien van, en je koopt er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede geur ervan. En degene die in een oven blaast, verbrandt misschien je gewaad, maar je krijgt van hem in ieder geval een vieze geur.

Bukhari

Dus wat voor prioriteiten hebben we nu bekeken?

  • Wees gematigd in jouw islam
  • Neem kleine stapjes en houdt vast aan je groei
  • Leer je geloofsovertuiging, de vredesgroet, het gebed en bezoek de moskee
  • Stel een plan op en kijk kritisch naar jezelf en je omgeving
  • Als laatst: wees geduldig en standvastig.

Want: “Voorwaar, Allah is met de geduldigen.” (Koran, hoofdstuk 2:153)